01.09.2012 354

01.09.2012 354 " ".        01.09.2012 354 " ".

        2 354 11 ; 12 , , ; 13 , , , , ; 14 , , , , . 13 14 , 307.

         01.09.2012  354 ,

         01.09.2012  354- () , , () ;

         01.09.2012  354- () , u- ;

         01.09.2012  354- () , v- (), () ;

         01.09.2012  354- () , w- (), () , ;

         01.09.2012  354- i- () ;

         01.09.2012  354- () .

        . 44 354 , , .

        , , .

        .

        , . 47 . 46, , , , .

19.1.12 08:38 (6430 )